Stichting Improvisatie Leeuwardenlogo SIL

Wie Zijn WIJ?

Bestuursleden:

  • Gunter Van Rompaey (voorzitter)
  • Petra Vlutters
  • Katrin Vogel
  • Emily Boeke (penningmeester)
  • Otto Jongbloed

Contactpersonen volgens functie en inhoud: